»
Szyby zespolone Effect Glass

Szyby zespolone Effect Glass

Szyby ciepłochronne:

Stosowanie szyb ciepłochronnych jest następstwem nieustającego postępu technicznego oraz dążeniem współczesnego budownictwa do zminimalizowania zapotrzebowania na ogrzewanie, a właściwa izolacyjność budynków odgrywa coraz większą rolę. Nowoczesne zarządzanie energią polega przede wszystkim na zmniejszaniu strat energii oraz kontrolowanym wykorzystywaniu darmowej energii słonecznej.

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect jednokomorowe produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego, które wytwarzane jest w procesie "off line" tzn. metaliczna powłoka nakładana jest na taflę poza linią produkcyjną szkła float. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szyba jednokomorowa zbudowana z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów: wysokiej przepuszczalność światła dziennego, maksymalnie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej U, najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów oraz optymalnej przepuszczalności energii (szyba Effector Therm Effect z wypełnioną gazem szlachetnym przestrzenią międzyszybową (argon) osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/(m2 K)].

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect dwukomorowe

Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, kurczące się zasoby surowców energetycznych, ograniczenia związane z emisją szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla oraz coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi wymuszają wprowadzenie efektywnych i oszczędnych technologii. Ponadto zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku w życie wszedł obowiązek certyfikacji energetycznej budynków (paszporty energetyczne). Dyrektywy 2009/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.

Stąd też nasza propozycja idąca w kierunku poprawy współczynnika przenikalności cieplnej całego budynku - szyby ciepłochronne Effector Therm Effect dwukomorowe, zbudowane są z 2 szyb z powłoką termoizolacyjną, i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, co pozwala na uzyskanie doskonałej równowagi pomiędzy najniższymi współczynnikami U o wartości nawet 0,6 [W/(m2 K)] a przepuszczalnością energii (g= 50) i najwyższą przejrzystością (71% przepuszczalności światła) i to przy zachowaniu neutralnych kolorów(Ra=95,7).

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w obiektach, w których szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika przenikalności cieplnej, zwłaszcza w domach pasywnych.

ZALETY szyb ciepłochronnych Effector Therm Effect:

LEPSZY KOMFORT:

 • obniżenie efektu zimnej szyby,
 • redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej (równoważąc temperaturę szyby z temperaturą panującą wewnątrz pomieszczenia, unika się ryzyka wystąpienia zjawiska roszenia szyby),
 • bardzo dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII + OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • niższe koszty ogrzewania,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

UNIWERSALNOŚĆ:

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect działają zarówno w lecie, ograniczając nagrzewanie pomieszczenia, jak i zimą, ograniczając utratę ciepła z pomieszczenia. Dzięki zmniejszeniu promieniowania ultrafioletowego wnikającego do wnętrza, chronimy nasze zdrowie i spowalniamy proces płowienia mebli, dywanów i zasłon.

Effector Therm Effect - szyby trzykomorowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów i technologii budowlanej wprowadziliśmy do naszej oferty szyby zespolone trzykomorowe - osiągając współczynnik U na poziomie 0,4 [W/(m2 K)]. Wiąże się to z dodatkową komorą w zespoleniu i aby osiągnąć taki parametr produkujemy szyby zespolone o całkowitej szerokości 58 mm, z koniecznością hartowania niektórych szkieł. Hartowanie wykonujemy w technologii wykorzystującej poduszkę powietrzną, a nie tradycyjne rolki ceramiczne, dzięki czemu eliminujemy zniekształcenia szkła po obróbce termicznej. Polepszenie parametrów zwiększa wagę szyby do 40 kg / m2 . Zmianie ulega również współczynnik przenikania światła Lt, który ulega pogorszeniu o około 8% w stosunku do szyb z zastosowaniem standardowych powłok niskoemisyjnych.
Szyby tego typu znajdują zastosowanie w oknach produkowanych dla domów pasywnych.

Szyby laminowane:

Szyby laminowane Effector Lamino Effect – to szyby, które w zależności od budowy zapewniają różne funkcje – chronią przed włamaniem, ograniczają ryzyko zranienia odłamkami szkła w przypadku ich rozbicia oraz ryzyko wypadnięcia, a ze względu na to, że standardowo szyba, która zapewnia funkcję ochronną jest grubsza od drugiej szyby w zestawie oraz zawiera folie PVB mające pewne właściwości tłumienne, szyby Effector Lamino Effect charakteryzują się lepszymi parametrami ochrony przed hałasem. Lamino Effect filtruje również większość promieni UV, co pozwala na maksymalną ochronę wszelkich elementów narażonych na oddziaływanie promieni słonecznych.

Do zespolenia szyb Effector Lamino Effect stosuje się szkło laminowane (norma PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5,6 „Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe”), które składa się z dwóch lub więcej tafli połączonych ze sobą za pomocą jednej lub wielu folii PVB (poli-winylo-butyralowej). Proces ten odbywa się w autoklawie w temperaturze około 115°C i pod ciśnieniem około 10 at. Wcześniej podczas przygotowania tafli do klejenia należy odpompować powietrze z przestrzeni międzyszybowej, w której znajduje się już folia PVB.

Cechy szkła laminowanego:

 • w przypadku pęknięcia szkła, folia lub folie PVB powstrzymują fragmenty szkła na miejscu,
 • różnicując ilość i grubość poszczególnych warstw, otrzymuje się szkło laminowane o odmiennych właściwościach fizycznych,
 • folie PVB mogą być bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe, istnieje także możliwość zalaminowania między szybami nadruków lub elementów graficznych.

Funkcje szyb Effector Lamino Effect:

OBNIŻENIE RYZYKA WŁAMANIA I OCHRONA PRZED AKTAMI WANDALIZMU

w zależności od budowy szyby laminowanej wchodzącej w skład szyby Effector Lamino Effect zespolenie posiada odpowiednią klasę zabezpieczenia, które zdefiniowane zostały w normie PN-EN 356 poprzez określenie jaką próbę wytrzymałości musi przejść dana szyba, aby zyskać daną klasę. Próbę przeprowadza się przez jednokrotne lub wielokrotne uderzenie kuli stalowej (3 - krotne) o masie 4,11 kg spadającej swobodnie z określonej wysokości (od 1,5 m do 9 m) na testowane szkło (1100 x 900 mm) umieszczone poziomo. Połączone punkty uderzeń tworzą trójkąt równoboczny o 13 centymetrowych bokach. Wysokość upadku zmienia się w zależności od klasy szkła. Nawet po trzecim uderzeniu kula nie powinna przebić szkła.

Dzięki zastosowaniu szyb Effector Lamino Effect można zapewnić bezpieczeństwo mieszkania, dóbr i osób w nim się znajdujących, zamontowanie takiego przeszklenia naprawdę jest w stanie opóźnić działania i tym samym zniechęcić agresorów. W przypadku usiłowania kradzieży lub włamania, przeszklenia te pozostawiają wystarczająco dużo czasu na interwencję lub włączenie alarmu. Pozwalają także na uniknięcie obowiązku zasuwania żaluzji na czas krótkiej nieobecności. Ograniczają ryzyko skaleczeń w razie przypadkowego uderzenia.

OCHRONA PRZED RYZYKIEM SKALECZEŃ

w przypadku przypadkowego pęknięcia szkło laminowane w szybie Effector Lamino Effect gwarantuje utrzymanie szklanej ścianki na miejscu i spójności jego elementów, w celu uniknięcia ryzyka skaleczenia, zwłaszcza w razie upadku. Zastosowanie tego zabezpieczenia, często obowiązkowego (jednostki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, pojazdy mechaniczne) znajduje swoje uzasadnienie również w budynkach mieszkalnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

OCHRONA PRZED SPADAJĄCYMI PRZEDMIOTAMI NA DACHY I PRZESZKLONE ŚCIANY

dzisiejsza architektura coraz większą wagę przywiązuje do przeszkleń dachowych, które pozwalają na optyczne powiększenie pomieszczeń, lepsze wykorzystanie światła słonecznego, podniesienie komfortu i estetyki wnętrz. Jako przykład posłużyć może weranda, która staje się miejscem gdzie można bezpiecznie korzystać z promieni słonecznych, nie wystawiając się na działanie wiatru i zimna. Przeszklenia dachowe muszą więc odpowiadać wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa, izolacji termicznej, ochrony przeciwsłonecznej. Jeśli jakiś przedmiot pada na przeszklony dach, szkło zatrzymuje go i nie dopuszcza do upadku elementów szklanych na ludzi.

OCHRONA OSÓB PRZED WYPADNIĘCIEM

z racji swych wymiarów, sposobu montażu, elementów wspornikowych, ściśle odpowiadających wymaganiom i obowiązującym przepisom, szkło gwarantuje stabilność strukturalną w razie rozbicia i zatrzymanie siły naporu na element szklany. Szkło może być zastosowane do realizacji elementów podokiennych i barierek ochronnych a także przeszkleń ściennych.

Szyby dzwiękochłonne:

Mieszkając w głośnym mieście warto zainwestować w ochronę przed hałasem. Szyby dźwiękochłonne Effector relax Effect w oknach są jednym ze sposobów radzenia sobie ze zgiełkiem ulic, odgłosami jadących pociągów, samochodów, samolotów, bawiących się dzieci itd.

Własności akustyczne okna, jego zdolność do tłumienia hałasu, mają istotny wpływ na kształtowanie się właściwych, komfortowych warunków dla osób przebywających w danych budynkach. Ważnym elementem na drodze poprawy izolacyjności akustycznej okna jest dobór odpowiedniego oszklenia. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Wyznacza się go badawczo w akredytowanych laboratoriach akustycznych w zgodzie ze stosownymi normami określając tłumienie dla poszczególnych pasm widma od 100 do 3150 Hz. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50dB. Efekt ten można uzyskać kilkoma sposobami:

 • użycie przynajmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze powierzchniowym (np. szkło 6 mm lub grubsze) - zasadniczo im większa jest sumaryczna grubość szkła w szybie zespolonej, tym odpowiednio lepsza izolacja akustyczna,
 • zastosowaniem tafli o różnej sprężystości - wykorzystuje się tutaj właściwości tłumiące szkła klejonego (bezpiecznego),
 • zróżnicowanie grubości szkła, efekt poprawy tłumienia uzyskuje się, gdy obie tafle różnią się grubością o przynajmniej 50 % (np. szkło float 4 mm + szkło float 6 mm). Można w ten sposób uzyskać poprawę tłumienia o 2-5 dB. Jest to jedna z najtańszych metod poprawy własności akustycznych szyby zespolonej,
 • zastosowanie wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazem ciężkim.

Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem nie wpływa na własności akustyczne szyby. Sposób instalacji szyby nie zmienia izolacji dźwiękowej, np. w zestawie 44.4/16/4 szyba klejona (antywłamaniowa) może być zainstalowana zarówno jako zewnętrzna, jak i wewnętrzna.

Szyby dźwiękochłonne Effector relax Effect mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach stolarki. Użycie konkretnej szyby jest uzależnione od charakteru hałasu, który ma być wytłumiony. Inną szybę stosuje się np. do wytłumienia dźwięków wolno jadącego pociągu, inną do wytłumienia dźwięków ruchu ulicznego, i jeszcze inną do przeszkleń elewacyjnych oraz w okna budynków lub mieszkań położonych na obszarach o dużym natężeniu hałasu (ulice handlowe, drogi szybkiego ruchu, okolica dworców, lotnisk itd.) i szczególnie zagrożonych aktami wandalizmu.

Szyby przeciwsłoneczne:

Zastosowanie

Od wielu lat projektanci budynków poszukują nowych materiałów do wykonywania elewacji, a w dzisiejszej architekturze szkło znalazło zastosowanie na szeroką skalę. Domy, biura, budynki użyteczności publicznej przepełnione są światłem, ale wysoki stopień przezroczystości szkła może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i wysokiej przepuszczalności promieni UV.

Aby do tego nie dopuścić architekci potrzebują nowoczesnych rozwiązań w zakresie szyb montowanych w elewacjach, a odpowiedzią na te postulaty stały się szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect. W szybach tych wykorzystywane są szkła produkowane w procesie napylania warstw metali lub tlenków metali, co pozwala na uzyskanie ultra cienkiej powłoki nadającej jednolity wygląd i najwyższą jakość optyczną.

Ze względu na wygląd, sposób wytwarzania oraz wpływ na redukcję promieniowania słonecznego szkła przeciwsłoneczne dzielone są na trzy grupy: absorpcyjne, refleksyjne i selektywne.

Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkłem absorpcyjnym:

Jest to podstawowe rozwiązaniem stosowane w szybach przeciwsłonecznych. Szkło absorpcyjne jest zabarwione w masie w czasie procesu wytopu w hucie. Zabarwienie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy czy zielony powoduje silne pochłanianie odpowiedniej części widma. Przez zjawisko absorpcji szkła takie silnie się nagrzewają pochłaniając ok. 50% energii promieniowania słonecznego, a następnie rozpraszają energię, kierując ją ponownie na zewnątrz. Z tego też powodu stosowane są jako szyba zewnętrzna w zestawie szyby zespolonej. Charakteryzują się niskim stopniem odbicia światła, nieco mniejszym niż bezbarwne szkło float. Zależnie od potrzeb dotyczących osiągnięcia pożądanego bilansu energetycznego dla całego oszklenia dobiera się odpowiednio zarówno barwę, jak i grubość szkła, gdyż efekt działania szyb absorpcyjnych wzrasta wraz ze wzrostem grubości szkła.

Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkłem refleksyjnym:

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest zastosowanie w szybach przeciwsłonecznych szkieł z naniesioną powłoką odbijającą (Reflex). Powłoka refleksyjna nanoszona jest na szkło w procesie jego produkcji. Jej zadaniem jest odbijanie zarówno światła widzialnego, jak i ciepła słonecznego. Zastosowanie szkła refleksyjnego o różnej barwie , oprócz właściwego kształtowania bilansu energetycznego, jest często wykorzystywane do podnoszenia walorów estetycznych budynku lub otoczenia budynku (efekt lustrzanego odbicia architektury otoczenia w elewacji).

Oba rodzaje szkieł przeciwsłonecznych można niemal dowolnie łączyć z innymi rodzajami szkieł. Połączenie ze szkłami niskoemisyjnymi czy szkłami o własnościach antywłamaniowych w jednej szybie zespolonej pozwala sprostać w bardzo szerokim zakresie oczekiwaniom użytkowników i tworzyć wielofunkcyjne zestawy, skutecznie chroniące przed niepożądaną wymianą energii o każdej porze roku.

Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkłem selektywnym:

Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkła selektywnego ostatnio stały się najbardziej popularnym produktem, ze względu na dwa razy lepszy stopień izolacji termicznej. Kiedyś szkło z selektywną powłoką można było odróżnić od szkła przezroczystego dzięki błękitnemu odcieniowi. Obecnie szkło selektywne jest bezbarwne, dlatego można je zidentyfikować na podstawie specjalnego czujnika reagującego na tlenki metali na tafli szkła. Może być ono również barwione w masie szklanej na kolor niebieski, brązowy, szary oraz zielony. Wielokrotne powlekanie tlenkami metalu pozwala uzyskać właściwy efekt odbicia, kontrolować nasłonecznienie pomieszczeń oraz ograniczyć przenikanie do nich energii słonecznej, jak również zapewnienia wysoką ciepłochronność. Komora szyb zespolonych ze szkła selektywnego jest wypełniona argonem, który poprawia właściwości izolacji termicznej o około 20%

ZALETY szyb przeciwsłonecznych Effector Sun Effect:

 • wysoka swoboda wykorzystania zarówno pod względem architektonicznym, jak i technicznym,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji, szczególnie w budynkach przemysłowych, dzięki obniżeniu nakładów związanych z chłodzeniem,
 • większy komfort w pomieszczeniu, a tym samym bardziej przyjazne temperatury, nawet podczas pełni lata,
 • szyby przeciwsłoneczne zatrzymują 50 – 76 % energii słonecznej, dzięki czemu można uzyskać doskonałe własności ochrony przed słońcem.

Szyby dekoracyjne:

Szkło ornamentowe stosowane w szybach dekoracyjnych Effector beauty Effect jest szkłem o zmniejszonej przejrzystości wynikającej z rozproszenia promieni świetlnych na jego wzorzystej powierzchni. Ma szerokie zastosowanie, ze względu na swoje walory użytkowe i dekoracyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako na przykład przeszklenia ścianek działowych i drzwi w różnych miejscach użyteczności publicznej oraz w zestawach termoizolacyjnych. Szeroka gama wzorów i kolorów pozwala architektom i użytkownikom na swobodne kształtowanie przestrzeni zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Szkło Ornamentowe produkowane jest metodą ciągłego walcowania, przy czym jeden z walców posiada wzór, który następnie wytłaczany jest na powierzchni szkła. Efekt częściowego zamaskowania czy zaciemnienia otrzymywany przy użyciu tego szkła może być osiągnięty poprzez przebarwienie masy szklanej na kolor brązowy lub poprzez dobór wzoru bardziej lub mniej dyskretnego. Światło docierające do szkła ornamentowego ulega częściowo odbiciu a częściowo rozproszeniu, a  determinuje to kształt i wielkość wzoru ornamentu. Współzależność tych dwóch zjawisk wpływa na obserwowany stopień migotania i zaciemnienia. Szkło ornamentowe przepuszcza zwykle tylko niewiele mniej światła niż szkło bezbarwne.

Zalety:

 • Możliwość uzyskania różnorodnych efektów świetlnych oraz różnego stopnia zaciemnienia.
 • Pięć poziomów prywatności określanych od 1 (najmniej zasłaniające) do 5 (najbardziej zasłaniające).
 • Szeroki wybór oferowanych wzorów.
 • Unikalne walory dekoracyjne.

Szyby dekoracyjne:

 • Kathedral
 • Master Point
 • Delta biała piask.
 • Chinchila biała
 • Chinchila brąz
 • Crepi
 • Atlantic
 • Alt Deutsch biały
 • Master Ray
 • Master Lens
 • Master Ligne
 • Master Carre
 • Kora brąz.
 • Kora biała
 • Niagara biała
 • Kura biała
 • Decormat
 • Flutes piask.

Szyby specjalne:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, firma Effector posiada również w swojej ofercie szkło specjalne.

W skład oferty szkła specjalnego wchodzi:

 • szkło hartowane
 • szkło niehartowane i hartowane z powłoką antyrefleksyjną AR
 • szkło kuloodporne
 • szkło ognioodporne (klasa E, EI)
 • szkło emaliowane
 • szkło z otworami i wycięciami
 • szkło dekoracyjne z sitodrukiem
 • szkło gięte

Dodatki do szyb zespolonych:

Dystansowe ramki międzyszybowe to element niezbędny przy produkcji szyb zespolonych tworzący odstęp między szybami. Effect Glass oferuje następujące rodzaje ramek:

 • aluminiową o grubości 6 – 24 mm,
 • ze stali ocynkowanej o grubości 10 - 18 mm,
 • ze stali nierdzewnej o grubości 10 – 16 mm,
 • z tworzywa sztucznego tzw. ciepła ramka o grubości 8 – 32 mm oraz ½,

* Standardowe grubości ramek to: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm i 18 mm.  

* Niestandardowe grubości ramek to: 6 mm, 8 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm.

Zastosowanie szkła niskoemisyjnego oraz wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym powoduje znaczny wzrost izolacyjności cieplnej szyby zespolonej, jednak jej krawędzie są od siebie oddzielone i połączone materiałami o znacznie wyższej przewodności cieplnej. Powstaje w ten sposób mostek cieplny umożliwiający przepływ energii od ciepłej szyby wewnętrznej do zimnej zewnętrznej, czego następstwem może być kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby, zwłaszcza w  pomieszczeniach o  zbyt dużej wilgotności. Aby rozwiązać ten problem rozpoczęto poszukiwania nowych technologii, a  także materiałów umożliwiających opracowanie ramki o  zmniejszonej przewodności cieplnej. W ten sposób otrzymano nowe rozwiązanie nazywane „ciepłą ramką”.

Zalety „ciepłej ramki:

 • dobra izolacja,
 • energooszczędność,
 • maksymalne współczynniki przenikania ciepła (budownictwo pasywne)
 • zwiększenie żywotności okna.

Firma Effect Glass obecnie stosuje dwa rodzaje ciepłej ramki:

 • Ramka dystansowa Swisspacer Advance – to nowe wcielenie dotychczas oferowanej ciepłej ramki. To doskonały kompromis pomiędzy wysoką jakością a  atrakcyjną ceną.
 • Ramka dystansowa Swisspacer Ultimate – to ciepła ramka najnowszej generacji, charakteryzująca się najmniejszym przewodnictwem cieplnym. Ta wyjątkowa ramka jest wykonana z  materiału o  specjalnych właściwościach, wzbogacona cienką warstwą specjalnej folii high-tech, która pozwala w  100% wyeliminować przedostawanie się gazów uszczelniających i  pary wodnej. Supernowoczesna bariera gazoszczelna ramki Ultimate jest równie skuteczna w  eliminacji przedostawania się gazów i pary wodnej, jak warstwa folii wykonana z takich metali jak aluminium czy stal. Idealna do szyb dwu- i trzykomorowych dzięki silnej, sztywnej budowie, a jej półmatowe wykończenie nie odbija się w szybach, ani nie narusza czystych linii szklenia.

Szprosy międzyszybowe:

Szprosy międzyszybowe są popularną metodą zdobienia okien przez podział powierzchni szyby na mniejsze pola. W ofercie firmy Effect Glass znajdują się profile o różnych szerokościach, w szerokiej gamie kolorów z palety RAL, okleinowane folią drewnopodobną oraz szprosy "wiedeńskie" - imitujące ramkę dystansową.