»
Vision (VN)

Vision (VN)

Charakterystyka systemu:

Trójkomorowy system okienny izolowany termicznie z ukrytym skrzydłem okiennym. 
Od zewnątrz widoczna jest tylko ościeżnica okienna.