»
Superial OUT

Superial OUT

System służący do projektowania okien odchylanych oraz rozwieranych na zewnątrz. 
Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz budynku.

System SP OUT jest w pełni kompatybilny z systemem okienno-drzwiowym Superial.

Charakterystyka systemu:

  • zlicowana wewnętrzna powierzchnia ramy i skrzydła
  • przekładki termiczne wykonane z poliamidu, wysokość przekładek 34 mm
  • istnieje możliwość rozwierania okien w kierunku zewnętrznym przy zastosowaniu ogranicznika rozwarcia
  • okna otwierane na zewnątrz mogą być wyposażone w dwa rodzaje zawiasów: zawiasy obrotowe lub nożycowe
  • istnieje możliwość wbudowania okien w witryny poprzez zastosowanie profilu odwracającego
  • możliwości malowania: pełna gama kolorów RAL, struktura, Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor

 Maksymalne wymiary i ciężary konstrukcji: 

  • okna wychylne: minimalna szerokość i wysokość skrzydła 500 mm, maksymalna szerokość i wysokość skrzydła 2000 mm, oraz maksymalna waga skrzydła 100 kg 
  • okna rozwierne: minimalna szerokość i wysokość skrzydła 500 mm, maksymalna szerokość skrzydła 1500 mm, wysokość skrzydła 3000 mm, oraz maksymalna waga skrzydła 120 kg  

System SP OUT występuje w wersji o podwyższonej izolacyjności termicznej: 

  • SP OUT i - z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu 
  • SP OUT i+ z dociepleniem również przestrzeni między przekładkami termicznym