»
Aliver 6000 (VR6000)

Aliver 6000 (VR6000)

Charakterystyka systemu:

Zadaszenia izolowane termicznie dachów o kształtach skomplikowanych. Część nośna krokwi (tzw. puszka) umieszczona na zewnątrz dachu (powyżej szkła) - rozwiązanie pozwalające uzyskać płaską, wewnętrzną powierzchnię zadaszenia. Możliwość łączenia zadaszeń nachylonych pod różnymi kątami, możliwość załamania krokwi. Stosowana komorowa przekładka termiczna uzyskuje się dobre właściwości izolacyjne. Możliwość stosowania różnych kątów nachylenia na różnych połaciach dachu. 

Zastosowanie:

  • system używany przy konstruowaniu zadaszeń ogrodów zimowych o bardzo zróznicowanym kształcie połaci